אינדקס הנוטריונים הגדול

להורדת כלל טפסי הנוטריון בחינם ולהזמנת שירותי נוטריון

1

זקוק לתרגום נוטריוני?

2

זקוק לאימות מסמכים?

3

זקוק לאישורים נוטריונים?

נוטריון הוא עו"ד הממונה על ידי משרד המשפטים במדינת ישראל לשמש את הציבור כנוטריון לאימות מסמכים חשובים. מעשים רשמיים אלה נקראים הרשאות, או מעשים נוטריונים. הנוטריונים מוזמנים באופן ציבורי כפקידים "ישרים", כלומר הם צפויים לעקוב אחר כללים כתובים ללא הפעלת שיקול דעת אישי משמעותי, כפי שהיה נהוג במקרה של גורם "שיפוטי".

חותמת נוטריון בתהליך הנוטריוני בעת זיהוי החותמים באמצעות תעודת זיהוי מקורית או תעודות רשמיות אחרות מקוריות נוטריונים מרתיעים הונאה ומעלים את רמת ההבנה של החותמים על המסמכים אשר הם חותמים עליהם וכן מוודאים כל החותמים הבינו היטב את משמעות החתימה על המסמך וכי הוא חותם מרצונו החופשי על המסמך.
כיצד נוטריון מזהה חתימה?
באופן כללי, נוטריון יבקש לראות תעודת זהות נוכחית עם תמונה, תיאור פיזי וחתימה. תעודות זהות מקובלות כוללות בדרך כלל רישיון נהיגה או דרכון. לאחר זיהוי האדם קיימת חותמת נוטריון מיוחדת אשר מסמנת את הדף בסימון מיוחד אשר הינו שמו ורשיונו של הנוטריון.

איזה שירותים נוטריון מספק

אישור העתק נאמן למקור

הסכם קדם נישואין

אישור חיים

אישור עריכת מלאי

תצהיר נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני

תרגום נוטריוני

צוואה נוטריונית

אפוסטיל

הסכם ממון

ארכיב נוטריוני