נוטריון אישור חיים

אישור חיים נוטריוני, בהתאם לשמו, הינו אישור המלמד על כך שאדם מסוים הינו בחיים. אישור זה ניתן בדרך כלל לבקשת חברות פנסיה שונות המשלמות פנסיות לאדם זה או אחר ומבקשות אחת לשנה הוכחה כי אדם זה נמצא בחיים לצורך המשך תשלומי הרנטה.

נוטריון אישור חיים כיצד ניתן לקבל?

אישור זה ניתן בהתאם לסמכויותיו של הנוטריון אשר מעוגנות בסעיף  7(6) לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976.

בסעיף 16 לחוק הנוטריונים תשל"ו-1976  מצווה המחוקק כי "לא יאשר נוטריון כי ביום פלוני היה אדם פלוני בחיים אלא אם עמד לפניו האדם באותו יום וזוהה". החובה הינה כי באותו יום בו מונפקת התעודה של אישור חיים יעמוד האדם לפניו ויזוהה.

בסעיף 16 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977,  נאמר כי: "לאישור של נוטריון שאדם פלוני נמצא בחיים תצורף גם חתימתו של אותו אדם שניתנה בפני הנוטריון; אולם אם נבצר מאותו אדם לחתום, יציין הנוטריון עובדה זו והסיבה לכך באישורו". אם אדם מסוים נמצא בחיים אך מסיבה כלשהי אינו יכול לחתום במקרה כזה על הנוטריון לציין מדוע אינו יכול לחתום. למשל אם אדם משותק בכל חלקי גופו הוא עדיין כמובן נמצא בחיים אך אינו יכול לחתום ויש לציין זאת במסמך הרלבנטי.

איך מקבלים אישור חיים של נוטריון?

על מנת לקבל אישור חיים של נוטריון יש להתקשר למשרד הנוטריון רחל רייצ'ל שחר ולחתום בנוכחות הנוטריון. קיימת אפשרות נוספת והיא הנפקת תעודת חיים במשרד הפנים ולאחר מכן אישור נוטריוני של התעודה. כמו כן בהתאם לתקנות הנוטריונים אם אדם מרותק למיטתו או מצוי בבית חולים אזי הנוטריון יכול להגיע לבית הלקוח למתן השירות והכל כמובן בהתאם לאמור בחוק הנוטריונים ובתקנות הנוטריונים.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
שירותי נוטריון בכל הארץ
מספר תיק: 219325
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים