נוטריון חתימה של קטין

חוק הנוטריונים מסמיך כאמור את הנוטריון לאשר החותם על מסמך בשם זולתו היה מוסמך לכך. מה קורה כאשר אותו אדם הינו קטין?

מוסד הנוטריון

נוטריון הינו עורך דין החבר בלשכת עורכי הדין בישראל, שבסמכותו לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים מכוח חקיקה.כיום, חתימת נוטריון מהווה תעודת אמינות למסמכים הרלוונטיים, והיא אף בעלת מעמד משפטי – מסמכים שחתומים בידי נוטריון יכולים לשמש כראיה בבית משפט וכן ברשויות אכיפת חוק נוספות (בתי דין למשל). חתימה זו בעלת מעמד הן בישראל, והן בחו"ל.

הבחנה חשובה נעוצה בין מקצוע הנוטריון למקצוע עריכת הדין. הגם שנוטריון חייב להיות עורך דין בהכשרתו, לא כל עורך דין הוא נוטריון. למעשה, הדבר היחיד שמקשר בין שני המקצועות הינו ההשכלה המשפטית הדרושה לשניהם, אך בפועל מדובר בשתי משרות שונות.

עורך דין שמעוניין להפוך לנוטריון צריך לעמוד במספר קריטריונים, בין היתר להיות בעל ניסיון של 10 שנים כעורך דין פעיל, ולהיות נקי לחלוטין מהרשעות עבר בעבירות שיש עמן קלון או שבגינן הושעה מלשכת עורכי הדין. רק לאחר שיוכח כי עורך הדין עומד בתנאים אלו, יוכל לבקש רישיון להיות נוטריון מוועדה מיוחדת של משרד המשפטים, המתכנסת פעמיים בשנה.

סמכויות הנוטריון

תפקידו וסמכויותיו של הנוטריון קבועות בסעיף 7 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. לפי הסעיף, נוטריון מוסמך לאשר חתימה על מסמך; לאשר שהחתום על מסמך בשם זולתו, היה מוסמך לכך; לאשר נכונות של העתק מסמך; לאשר נכונות של תרגום מסמך; לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת; לאשר שאדם פלוני חי; לאשר נכונותה של רשימת מצאי; לערוך העדה של מסמך סחיר;
לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר; להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר; ולאמת הסכם ממון בין בני זוג שנכרת לפני הנישואין.

חתימת קטין

סעיף 7(2) לחוק הנוטריונים מסמיך כאמור את הנוטריון לאשר החותם על מסמך בשם זולתו היה מוסמך לכך. מה קורה כאשר אותו אדם הינו קטין?
סעיף 4 לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977 עוסק בכשרות המשפטית וחופשיות הרצון של אדם לחתום על מסמך. לפי הסעיף, נוטריון צריך לבחון האם האדם שמבקש את שירותיו כשיר לעשיית הפעולה הרצויה מבחינת גילו.

במידה ואכן מדובר בקטין, הנוטריון מחויב לפעול בהתאם להגדרות סעיפים 4-7 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. סעיפים אלו קובעים כי פעולה של קטין טענוה הסכמת נציג מטעמו (אפוטרופוס), ומשכך פעולה משפטית של קטין שנעשתה מבלי לקבל הסכמה זו, ניתנת לביטול על ידי אותו נציג או על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בנוסף, מוגדרים סייגים לביטול פעילויות משפטיות של קטין, פעולות משפטיות שבמידה ונעשות על ידי קטין ללא אישור נציגו- בטלות מעיקרן, וכן פעולות משפטיות הטעונות אישור של בית המשפט.

לכן, כאשר קטין מבקש את שירותיו של נוטריון לפעולה משפטית שטעונה הסכמה או אישור של נציגו, סעיף 4(ג) לתקנות הנוטריונים קובע כי הנוטריון יוכל להעניק לו שירות אך ורק אם הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו הסמכה או אישור מידי נציגו של הקטין; ההסכמה או האישור ניתנו לפעולה בפני הנוטריון עצמו, במעמד עשייתה; או שהנוטריון עצמו הוסיף הערה כי הפעולה טעונה הסכמה או אישור של נציג הקטין.

בנוסף, על הנוטריון לוודא שהקטין פועל מרצונו החופשי וכי הוא מבין את מלוא המשמעות של עשיית הפעולה, בטרם שיעניק את האישור על עשייתה. אחריותו המשפטית מקבלת משנה תוקף במצב זה, שכן מדובר בקטין שלא בהכרח מודע לכלל המשמעויות של מעשיו.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
שירותי נוטריון בכל הארץ
מספר תיק: 219325
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים