נוטריון הסכם ממון

אישור הסכם ממון הינה אחת מהסמכויות הציבוריות הניתנות לנוטריון ובמכות זו מעניקה לו את הזכות לשמש רשות ציבורית לצורך אישור הסכם.

אישור הסכם ממון אצל נוטריון ​

אישור הסכם ממון כמה זה עולה ואיך עושים?

חוק הנוטריונים ס' 7(11) מעניק לנוטריון את הסמכות "לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין". אישור הסכם ממון הינה אחת מהסמכויות הציבוריות הניתנות לנוטריון ובמכות
זו מעניקה לו את הזכות לשמש רשות ציבורית לצורך אישור הסכם. יצוין בעניין זה כי נוטריון יכול לאשר הסכם ממון בין בני זוג בשני תנאים התנאים הראשון הוא כי בני הזוג עוד לא התחתנו והתנאי השני הינו כי בני הזוג עומדים להינשא. לעומת זאת, אם בני זוג נשואים רוצים לערוך הסכם ממון אין כל בעיה ואולם רק בית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריהם יוכל לאשר הסכם זה.
חובתו של הנוטריון להסביר לצדדים כי הסכם זה יהיה בתוקף רק אם בני הזוג צפויים להינשא ואולם אין חובה כי יינשאו כדת משה וישראל והם יכולים להינשא למשל בקפריסין.

אם בני הזוג אינם מתכוונים להינשא לא כדת משה וישראל ולא בדרך אחרת אזי במקרה כזה עליהם לחתום על הסכם חיים משותפים והנוטריון יאשר ביניהם הסכם חיים משותפים.
יצוין בעניין זה כי את ההסכם עצמו הנוטריון אינו בודק ואינו נותן ייעוץ בעניין הסכם וכל שעליו לעשות הוא לוודא כי בני הזוג הבינו את ההסכם וכי הם חותמים עליו מרצון מלבי שהופעל עליהם לחץ כזה או אחר. מכיוון שהנוטריון הוא גם עורך דין הרי שבכובעו כעורך דין הוא יכול, אם ירצה בכך ואם זה תחום התמחותו אז יוכל גם לערוך לבור הצדדים את ההסכם ולדון איתם על כל הסעיפים הרלבנטיים בעניין זה.

סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, הסכם ממון, קובע כדלקמן:
"הסכם בין בני-זוג המסדיר יחסי-ממון שביניהם (להלן – הסכם- ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב".

סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, אישור ואימות, קובע כדלקמן:
"(א) הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.
(ג) בהסכם-ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין.
(ג1) הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו.

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם-ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
שירותי נוטריון בכל הארץ
מספר תיק: 219325
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים