נוטריון אימות חתימה

נוטריון אימות חתימה בקריית אונו

אחת מסמכויות הנוטריון כפי שמופיעה בחוק הנוטריונים הינה לאמת חתימתו של אדם על מסמך.

על מנת לאמת חתימה על מסמך על ידי נוטריון נדרש על פי חוק שהמצהיר יתייצב בעצמו מול הנוטריון ויצהיר בפני הנוטריון על מה הוא חותם. כמו כן הנוטריון יוודא כי האדם מבין את תוכן המסמך שהוא חותם עליו. על מנת לאמת חתימה יש להגיע עם תעודת זהות מקורית או דרכון או רישיון נהיגה. לתשומת ליבכם לא ניתן לאשר חתימת אדם על מסמך ללא תעודה מקורית.

להורדת מסמך וורד בעברית >>>

נוטריון אימות חתימה בקריית אונו מסביר מהו תצהיר נוטריוני?

החוק קובע כי להגדרת תצהיר נוטריוני יכול להיות רק תצהיר אשר נחתם כדת וכדין בפני נוטריון מוסמך.  במצב בו נדרש תצהיר נוטריוני הנוטריון למעשה מאשר כי האדם המצהיר חתם בפניו על ההצהרה וזאת רק לאחר שהנוטריון מוודא כי האדם המצהיר יודע ומבין את השפה שהוא חותם בה על התצהיר.  אם האדם אינו יודע את השפה בתצהיר הנוטריוני אזי על הנוטריון לתרגם בעבורו את המסמך ורק לאחר שהמסמך מתורגם לשפה שהמצהיר מבין ניתן לאשר את חתימת המצהיר על האישור הנוטריוני.

ס' 14 לחוק הנוטריונים מגדיר בעבורנו את סמכות הנוטריון לערוך תצהיר וכל זאת כדלקמן:

(א) נוטריון העורך אישור על קבלת תצהיר או הצהרה אחרת, ינהג בנוסף לאמור בחוק ובתקנות אלה, לפי העניין, גם לפי הוראות סעיף 15 או התוספת השנייה לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בשינויים המחויבים.

(ב) על אף האמור בתקנה 7 לא יקבל הנוטריון תצהיר או הצהרה אחרת הכתובים בשפה שהנוטריון אינו מבין אותה".

משרד עורכת דין ונוטריון עורך  תצהירים ומספק גם אישורי נוטריון והכל בהתאם לחוק ולתקנות.

לצורך קבלת תצהיר נוטריוני האדם נדרש להגיע ולחתום בפני נוטריון רחל שחר על המסמכים הרלבנטיים אולם חוק הנוטריונים מאפשר
לנוטריון להגיע גם לבית הלקוח או לבית החולים, בית אבות וכיו"ב, בתוספת תשלום על פי התקנות.

מוזמנים לקבל מידע נוסף ללא כל תשלום, השאירו פרטים ונחזור אליכם.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים