קבצים נוטריונים להורדה

טופס עריכת מסמך לפי סעיף 7(9) לחוק הנוטריונים, התשל"ז-1976 נוטריון להורדה

טופס הודעה על ביטול מסמך נוטריוני נוטריון להורדה

טופס אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ח- 1965 נוטריון להורדה

טופס אישור על קבלת תצהיר או הצהרה נוטריון להורדה

טופס אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם נוטריון להורדה

טופס אישור נכונות תרגום נוטריון להורדה

טופס אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר נוטריון להורדה

טופס אימות חתימה של קטין נוטריון להורדה

טופס אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה נוטריון להורדה

טופס אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם נוטריון להורדה

טופס אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין נוטריון להורדה

NOTARY TEMPLATE PDF – AUTHENTICATION OF A PRENUPTIAL AGREEMENT – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF A MINOR – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – AUTHENTICATION OF SIGNATURE OF A PERSON SIGNING ON BEHALF OF A BODY CORPORATE OR IN THE NAME OF ANOTHER PERSON – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE OF THE DOCUMENT IS NOT KNOWN TO THE NOTARY – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – AUTHENTICATION OF SIGNATURE WHERE THE LANGUAGE OF THE DOCUMENT IS NOT KNOWN TO THE PERSON SIGNING – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – CERTIFICATION OF MAKING OF WILL PURSUANT TO SECTION 22 OF THE SUCCESSION LAW, 5725 – 1965 – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – CERTIFICATION OF TRANSLATION – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – CONFIRMATION OF RECEIPT OF AN AFFIDAVIT OR DECLARATION OF A TRANSLATOR – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – CONFIRMATION OF RECEIPT OF AN AFFIDAVIT OR DECLARATION – Download

NOTARY TEMPLATE PDF – NOTICE OF CANCELLATION OF NOTARIAL DOCUMENT – Download

NOTARY TEMPLATE PDF PREPARATION OF A DOCUMENT PURSUANT TO SECTION 7(9) OF THE NOTARIES LAW, 5736 – 1976 – Download

إعداد مستند بموجب المادة 7(9) من قانون كتبة العدل لسنة 5736-1976

المصادقة على استلام تصريح أو إقرار مُترجِم

المصادقة على الاتفاق المالي الذي ابرم قبل الزواج

المصادقة على التوقيع لدى كون لغة المستند غير معروفة لكاتب العدل

المصادقة على التوقيع لدى كون لغة المستند غير معروفة للموقع

مصادقة على إعداد وصية بموجب المادة 22 من قانون الوراثة لسنة 5725-1965

مصادقة على توقيع شخص باسم هيئة حكمية أو باسم شخص آخر