נוטריון צוואה

צוואה שנערכה בפני נוטריון היא צוואה שמבטיחה סדר ומניעת סכסוכים לאחר שהאדם יילך לעולמו. את הצוואה ממשים באמצעות פנייה לרשם לענייני ירושה, הנמצא תחת משרד המשפטים. בפניה, שמשמעותה היא בקשה למתן צו של הרשם לקיום הצוואה, יש לצרף את הצוואה המקורית.

מתי מסמך ייחשב לצוואה?

צוואה שנעשתה כדין היא מסמך בעל תוקף משפטי. באופן כללי, מדובר במסמך אותו עורך אדם בעודו בחיים, ומפרט בו מה הוא רוצה שיעשו עם הרכוש והממון שלו לאחר מותו. משמע, המסמך כולל הוראות מפורשות למי יש להוריש, וכמה. יתרה מזאת, האדם רשאי להתנות את קבלת הירושה בתנאים מסוימים, ושאם אלו לא יתקיימו היורש לא יקבל את חלקו.

עם זאת, לא כל מסמך המפרט מה האדם רוצה תיחשב לצוואה תקפה. לפי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965, צוואה תהיה תקפה בהתקיים מספר אפשרויות. אפשרות ראשונה היא אם נעשתה בכתב יד בצורה מסודרת ובהתאם לחוק, תנאים שלרוב רק אדם העוסק במשפטים יהיה בקיא בהם. אפשרות שניה היא צוואה בפני עדים, החותמים על העדים.

ישנה אפשרות של צוואה בעל פה או צוואה של אדם הנמצא בערש דווי, אך נוכח אופיין מדובר בצוואות בעייתיות. אפשרות אחרונה, והאמינה ביותר, היא עריכת צוואה בפני רשות. לפי החוק, תחת רשות נכנסים שופט במדינת ישראל, רשם בבית המשפט וכן נוטריון. צוואה שכזו נחשבת למסמך משפטי אמין ותקף בעת יבואו היורשים לבקש לפדות את ירושתם.

שירותיו של נוטריון צוואה

נוטריון הוא עורך דין במדינת ישראל, שעסק במקצוע מעל ל10 שנים, ובהתקיים תנאים נוספים הגיש בקשה וקיבל רישיון לעסוק בנוטריון. לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976, נוטריון מוסמך לבצע פעולות שונות, בהן לאשר כי תרגום או העתק של מסמך הוא נכון, לאמת הסכמי ממון, לאשר תצהירים ועוד.

נוטריון צוואה בעבודתו למעשה מאשר כי זו אכן צוואתו של האדם שנפטר. לפי החוק, יש שתי אפשרויות לצוואה בפני נוטריון. מקרה ראשון הוא שהאדם אומר בעל פה את צוואתו, והנוטריון רושם את דבריו. במקרה השני האדם מביא עימו כבר את הצוואה כתובה, ומעניק אותה לנוטריון.

בשני המקרים על האדם להיפגש עם הנוטריון פנים מול פנים, כמובן במסגרת עבודתו של הנוטריון. הנוטריון קורא לאדם את מה שנרשם, האדם מאשר שזו אכן צוואתו, ולאחר מכן הנוטריון חותם ומאשר את הצוואה. חתימה הנוטריון משמעותה שהוא ביצע את ההליך הנ"ל, ושהאדם הצהיר כך.

במידה שהצוואה כתובה בשפה שהאדם לא שולט בה, בין אם הנוטריון כתב בשפה אחרת ובין אם אדם אחר כתב עבורו את הצוואה, על הנוטריון לתרגם, במידה שהוא יודע את שתי השפות, או לדאוג לשירותיו של מתרגם.

מדוע חשוב להשתמש בנוטריון צוואה?

צוואה שנערכה בפני נוטריון היא צוואה שמבטיחה סדר ומניעת סכסוכים לאחר שהאדם יילך לעולמו. את הצוואה ממשים באמצעות פנייה לרשם לענייני ירושה, הנמצא תחת משרד המשפטים. בפניה, שמשמעותה היא בקשה למתן צו של הרשם לקיום הצוואה, יש לצרף את הצוואה המקורית.

ככל שהצוואה ברורה יותר, יהיה יותר קל ומהיר לקיים אותה. נוטריון צוואה, המתמחה בעניין, יודע כיצד יש וכיצד כדאי לנסח את הצוואה, ואיזו דרך החוק דורש לעשות זאת ומה רשם הירושה מצפה לקבל. אף חשוב מכך, צוואה שכזו נחשבת לצוואה תקפה מבחינת הרשם ומשרד המשפטים, ורק צוואה כזו ניתן לממש.

צוואה אידיאלית תהיה צוואה ברורה, בעלת הוראות מפורשות, מבלי להשאיר ספקות בדבר זהות היורשים או זהות הירושה עצמה או האחוזים. הנוטריון יוודא שזו אכן תהיה כך. יתרה מזאת, בליווי המשפטי של הנוטריון יש להבטיח כי הרצון של האדם יבוא לידי ביטוי בצורה הברורה ביותר, שזו בסופו של דבר המטרה המרכזית של עריכת צוואה, מלבד מניעת הסכסוכים ואי ההבנות הפוטנציאליות.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים