נוטריון נסיעת קטין לחו"ל

אישור יציאת קטין לחו"ל עם סבא או עם סבתא-המדריך המלא מעודכן לשנת 2020

קיימות השערות שונות בשאלה האם קטין אשר יוצא לחול עם סבא סבתא דוד או כל מלווה אחר נדרש לאישור של נוטריון והתשובה הינה חד משמעית כן.

קטין אשר נוסע עם מבוגר אחר בין אם הוא זר ובין אם בן משפחה סבא או סבתא או כל אחד אחר חייב ייפוי כח נוטריוני עם סט מסמכים אשר בהם ההורים חותמים על הסכמתם ליציאת הקטין מהארץ עם סבא או סבתא.

בשנת 2015 פורסם נוהל חדש באגף לביקורת הגבולות נוהל חדש שמטרתו להבהיר מהם המסמכים הנדרשים ביציאת קטין לחו"ל עם סבא וסבתא או כל גורם זר. יצויין בעניין זה כי ממש לפני שבוע הגיע אליי לקוח אשר סיפר כי משלחת ילדים לחו"ל אשר הגיעה עם מלווה זר ללא כל הטפסים הנוטריונים ערוכים כדין פשוט לא עברה את ביקורת הדרכונים וכל הקטינים נותרו בארץ.

אישור נוטריוני ליציאת קטין לחו"ל מתי קיים צורך?

הצורך באישור מסוג זה מתעורר כאשר הקטין נוסע למשל לנסיעת בר מצווה או בת מצווה עם הסבתא או הסבא או כל קרוב משפחה אחר. במקרה כזה יהיה עליו להציג בבקרת בדרכונים את האישור המרשה למלווה הזר להוציא את הקטין מחוץ לגבולות ישראל. מטרת האישור הנוטריוני הינה לוודא כי אכן הורי של הקטין הרשו לו לנסוע עם המלווה הזר ולא מדובר חלילה במקרה של חטיפת קטין לחו"ל ללא הסכמת הוריו.

אישור יציאת קטין לחו"ל טופס לדוגמא

Declaration of an Escort of a Minor Travelling Abroad הצהרת מלווה בגיר לקטין היוצא מישראל שניתנה ביום ___ / ___ / ___ on submitted Name I.D. No. Passport Nationality and Number Relation to the minor Date of Birth Phone Email I hereby declare, that I am aware that it is my responsibility to accompany the  minor  minors  when leaving Israel  when entering Isarel as detailed in the parent's consent attached to the notary certification, and if I do not do so, the authorities of the State of Israel may act towards me in accordance with any law, including with regard to delaying my exit from Israel. Date: ___ / ___ / ___ ___________________________ Escort's Name and signature אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבאחריותי ללוות את  הקטין/ה  הקטינים  ביציאה מישראל  בכניסה לישראל כמפורט בהסכמת ההורה המצורפת לאישור הנוטריון, ואם לא אעשה כן רשאיות רשויות מדינת ישראל לפעול כלפי בהתאם לכל דיןלרבות לעניין עיכוב יציאתי מישראלתאריך: ___ / ___ / ___ ___________________________ שם וחתימת המלווה

כתבה את המאמר עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

אתר: https://notary-israel.com

טלפון: 03-7949755