נוטריון העתק של דרכון

הנוטריון מוסמך לאשר מסמכים שונים, חתימות על מסמכים, אמיתות של תרגום מסמך מסוים, תצהירים שקיבל ועוד.

מהו תפקידו של הנוטריון?

נוטריון הוא עורך דין בישראל שקיבל רישיון לעסוק כנוטריון. על מנת לקבל את הרישיון עליו לעמוד בתנאים המפורטים בחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976, ביניהם להיות אזרח ישראל או תושב קבע, לעסוק בעריכת דין 10 שנים לפחות ועוד. משקיבל אותו עורך הדין את רישיונו כנוטריון, מוענקות לו סמכויות שלא עומדות לכל עורך דין רגיל.

בין הסמכויות הללו, כפי שהחוק מפרט, הנוטריון מוסמך לאשר מסמכים שונים, חתימות על מסמכים, אמיתות של תרגום מסמך מסוים, תצהירים שקיבל ועוד. את האישור הנ"ל הנוטריון עושה באמצעות חתימה על המסמך עצמו, לדוגמה כאשר מדובר בתצהיר, או בהכנת מכתב הנלווה למסמך אותו יש לאשר.

החשיבות באישור נוטריון היא שהאישור מעניק תוקף ראייתי למסמך. כלומר, האישור הופך את המסמך לראייה קבילה בהליך המשפטי הרלוונטי, בלי שיהיה צורך בעוד ראיה המבקשת להוכיח את אותו הדבר.

כמובן, לא מדובר באישור שרירותי שהנוטריון מבצע. על הנוטריון חובה לשמור על כבוד המקצוע, וכן לפעול בנאמנות לכל הצדדים הקשורים להליך. בנוסף, אסור לנוטריון לאשר מסמכים של קרובי משפחתו, והוא מחויב לכללי האתיקה של המקצוע.

מתי יש צורך להשתמש בשירותיו של נוטריון בהקשרי העתק של דרכון?

ישנן פעולות והליכים שונים בהם אדם צריך להביא העתק של הדרכון שלו, כלומר תצלום של הדרכון. לדוגמה, אם אדם מבקש להנפיק תעודת זהות חדשה, דרכון נוסף של מדינה זרה, מבקש להשתמש בדרכון בתור התעודה המזהה שלו, ועוד. האדם לא יכול לתת את הדרכון עצמו פיזית, שכן מדובר בתעודה שיש לשמור לשימוש עצמי, וההליך הרלוונטי עשוי להימשך זמן רב.
לגוף שמנהל את ההליך הרלוונטי עשוי להיות חשש שיהיה מדובר בתצלום מזויף של הדרכון. במקרים שכאלה, ייתכן והאדם יידרש להביא אישור נוטריון להעתק של הדרכון. האישור נותן תוקף משפטי לתצלום של הדרכון.

נוטריון העתק של דרכון ייתכן ויחתום לצד התצלום עצמו או יצרף מכתב המעיד על אמיתות הצילום. משמע, שהאדם המגיש את העתק הדרכון הוא אכן בעל הדרכון, וזה אכן הדרכון שלו. כמובן, אישור הנוטריון יעשה רק לאחר שהנוטריון וידא שמדובר בפרטים אמיתיים.

על כן, את האישור הנוטריוני האדם יכול לקבל רק כשהוא נפגש פנים מול פנים עם הנוטריון. מדובר בהליך האורך מספר דקות בלבד, בו השניים עוברים על הפרטים, הנוטריון מבהיר לאדם מה משמעות ההליך ומוודא איתו שהוא מצהיר שהכל נכון. חשוב לציין כי בשביל לקבל את האישור חובה להציג את הדרכון המקורי. הנוטריון לא יכול לאשר העתק של דרכון אך ורק על סמך התצלום, גם אם האדם טוען שזה באמת העתק של הדרכון שלו.

יתרה מזאת, במידה שיש צורך בהעתק של דרכון עבור שימוש מחוץ למדינת ישראל, ניתן לאשר אותו אך ורק על ידי נוטריון העתק של דרכון, ולא אף גורם אחר. זאת, בין אם מדובר בהגשת העתק דרכון לשגרירויות זרות או גופים שונים בחוץ לארץ ובין אם הגשתו לנציגות של מדינת ישראל במדינות אחרות, כמו לשגרירויות או לקונסוליות.

חוץ מההעתק עצמו, ייתכן שאדם יידרש להביא תרגום של דרכונו. נוטריון מוסמך לערוך את התרגום הזה, או לאשר תרגום שכזה. תרגום רלוונטי פעמיים רבות כאשר מבקשים לקבל אזרחות זרה, כמו שאזרחים ישראליים רבים מגישים בקשות לקבלת אזרחות למדינה אירופאית.

לבסוף, על מנת לקבל אישור של נוטריון על העתק של דרכון, יש לקבוע עמו פגישה במשרדו. לפי החוק, על הנוטריון להיות עצמאי ולא שכיר בחברה מסוימת בשביל שאישורו יחשב לאישור נוטריון.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים