נוטריון הצהרת תרגום

כשאדם מעוניין לבצע בארץ או בחו''ל פעולה משפטית הדורשת המצאת מסמכים שנכתבו בשפה זרה לבית משפט או רשות ממשלתית, עליו לתרגם אותם ולהציג אישור נוטריוני על כך שמדובר בתרגום מהימן של המסמכים הדרושים.

נוטריון הוא עורך דין שהוכשר על ידי משרד המשפטים לאשר, לערוך ולאמת מסמכים משפטיים. על מנת להיות מוסמך כנוטריון, חייב עורך הדין לעמוד בתנאים המנויים בסעיף 2 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. כך למשל, על הנוטריון להיות חבר בלשכת עורכי הדין ולעסוק במקצוע עריכת הדין 10 שנים לפחות. הנוטריון כפוף לכללי אתיקה מחמירים, ולכללים המנויים בחוק הנוטריונים שהוזכר לעיל ובתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977.

להורדת טופס אישור על קבלת תצהיר או הצהרה של מתרגם נוטריון וורד בעברית >>>

פעולות הנוטריון:

סעיף 7 לחוק הנוטריונים מונה את סמכויותיו של הנוטריון, בהם ניתן למצוא את סמכותו של הנוטריון לאמת חתימה על מסמך; לאשר מקוריות העתק של מסמך מסוים; לאשר שאדם פלוני חי; לקבל ולאשר תצהיר, ולאשר נכונות של תרגום של מסמך. הצהרת הנוטריון בכל אחד מהתחומים הללו, מהווה אישור לבית המשפט או לכל רשות אחרת בארץ או בחו"ל, כי המסמך או התצהיר שהוגש בפניו הוא מקורי, או שנכתב ברצונו הטוב והחופשי של הכותב, ויכול לשמש כראיה בהליך משפטי.

תרגום מסמכים

כשאדם מעוניין לבצע בארץ או בחו"ל פעולה משפטית הדורשת המצאת מסמכים שנכתבו בשפה זרה לבית משפט או רשות ממשלתית, עליו לתרגם אותם ולהציג אישור נוטריוני על כך שמדובר בתרגום מהימן של המסמכים הדרושים. פעולות משפטיות אלו יכולות לכלול בין היתר, הרשמה לנישואין במשרד הפנים באמצעות תעודת נישואין שהונפקה במדינה אחרת; בקשה לאכיפת פסק דין שניתן במדינה אחרת; הצגת גיליון ציונים לשם קבלה למוסד לימודים אקדמי, ועוד שלל פעולות.

ישנן שתי דרכים מרכזיות לקבל אישור נוטריוני לתרגום מסמך. הדרך הראשונה, הרלוונטית למקרים בהם הנוטריון שולט בשפת המסמך המקורי, היא המצאת אישור תרגום נוטריוני לפי סעיף 12 לחוק הנוטריונים. במסגרת הליך זה, הנוטריון מאמת כי הדברים הכתובים בנוסח המתורגם זהים לדברים הכתובים בנוסח המקורי, תוך עריכת השוואה ביניהם. במידה והמסמכים שווים, הוא רשאי להצהיר על אישור נכונות תרגום.

תקנה 7(א) לתקנות הנוטריונים אוסרת על נוטריון להעניק אישור תרגום כאשר המסמך כתוב בשפה זרה שאינה מובנת לו. לכן, כאשר המסמך כתוב בשפה זרה שאינה מובנת לנוטריון, נכנסת לתוקף הדרך השנייה לקבלת אישור נוטריוני למסמך הכתוב בשפה זרה, המנויה בסעיף 14 לתקנות הנוטריונים – נוטריון הצהרת תרגום. בדרך זו, האישור הנוטריוני ניתן להצהרת המתרגם, ולא לתרגום עצמו. במסגרת ההצהרה, המתרגם מצהיר על כך שהוא שולט בשפת המקור ובשפת התרגום, מבאר מה הוא המקור לשליטתו בשפות הללו וחותם עליה.

הליך האישור

במידה והנוטריון מאמין להצהרת המתורגמן, עורך הנוטריון אישור קבלת תצהיר, בו הוא מבהיר שלא מדובר באישור תרגום נוטריוני לפי חוק הנוטריונים. לאישור התצהיר יש להוסיף את התרגום עצמו. חשוב לציין שדרך זו אינה אידיאלית מבחינה ראייתית כיוון שבניגוד להצהרה על נכונות התרגום, הנוטריון לא מצהיר בעצמו על נכונות המסמך. כמו כן, ישנן רשויות ממשלתיות שלא מכירות באישור נוטריון הצהרת תרגום. עם זאת, במצב היפותטי בו אין בישראל נוטריון שדובר את שפת המסמך המקורי, ניכר שאין ברירה אלא לקבל את אישור הנוטריון על הצהרת התרגום.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים