נוטריון ביטול מסמך נוטריוני

נוטריון יכול לבטל אישור נוטריוני-איך עושים זאת?​

ביטול אישור נוטריוני-מהו ביטול אישור נוטריוני?

לעיתים אדם מבקש מהנוטריון אישור נוטריוני כלשהו ולאחר מכן מתחרט ומבקש לבטל אותו. במקרה כזה בו יש מבטלים אישור נוטריוני לא ניתן פשוט רק לקרוע אותו אלא יש להוציא מסמך חדש אשר קרוי ביטול אישור נוטריוני  ובמסמך זה לבטל את האישור הנוטריוני שכבר הונפק.

אחת השאלות שעלתה כסוגייה באתר הנוטריונים של משרד המשפטים היא השאלה מה לעשות כאשר נוטריון הוצא אישור נוטריוני של אימות חתימה על ייפוי כוח, כאשר נעשתה טעות סופר ע"י הנוטריון בשמו של הלקוח על האישור הנוטריוני, והלקוח לא השתמש באישור?

נקבע בעניין זה כי לא ניתן לתקן אישור נוטריוני אשר ניתן ללקוח ויצא את משרדו של הנוטריון. על כן, במקרה כזה נדרש מהנוטריון לבקש מהלקוח את האישור חזרה אליו. לאחר קבלת האישור חזרה אליו עליו לרשום על שני ההעתקים הערה בכתב יד כי האישור הנוטריוני מבוטל וכן את הסיבה לביטולו ואז יוציא אישור חדש עם מספר חדש ותאריך חדש.

 לחילופין, כך נקבע במחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים, במקום לרשום הערה על גבי המסמך של הלקוח ניתן גם להשמיד את ההעתק שהתקבל מהלקוח ואולם קיימת חובה לשמור  על ההעתק המקורי של הנוטריון ויש לרשום עליו הערה יחד ייפוי הכוח עצמו ותעודת הזהות של הלקוח.

ביומן הנוטריונים יש להנפיק אישור חדש ולציין בסעיף ההערות כי האישור החדש הוצא במקום האישור הישן ולציין את מספר האישור הישן והחדש כאחד.

אם הנוטריון עשה טעות ובגלל זה יש להוציא אישור חדש אזי חל איסור לגבות תשלום. לעומת זאת אם הטעות הינה של הלקוח או של הבנק למשל אזי ניתן לגבות תשלום.

מוזמנים לקבל מידע נוסף ללא כל תשלום 03-7949755