נוטריון חתימה בשם תאגיד

במידה ונדרשת חתימת התאגיד לצורך ביצוע פעולה משפטית כזו או אחרת, הנוטריון רשאי לאשר כי חתם בפניו מורשה חתימה בתאגיד.

מיהו נוטריון?

נוטריון במדינת ישראל הוא עורך-דין אשר הוסמך לכך על ידי משרד המשפטים; על פי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 הוא נדרש להיות בעל וותק של עשר שנים לפחות במקצוע, ולהיות תושב או אזרח ישראל. ישנה ועדה מיוחדת במדינה המסמיכה נוטריונים. משמעות המעמד היא שהמדינה "סומכת" על הנוטריון שחתימתו אמת, וכי הוא זיהה ללא ספק את האנשים והמסמכים עליהם חתם. מסמכים אשר נחתמו על ידי נוטריון נחשבים קבילים כראיה בבתי המשפט בארץ ואף במדינות זרות. לקיומו של מוסד הנוטריון חשיבות רבה. כאשר ישנו אדם המוסמך לתת 'חותמת כשרות' לזהותם של אנשים ומסמכים, להוכחת הטענות המשפטיות לגבם נלווית יעילות כיוון שאין צורך לטרוח אחר הוכחת אותן הזהויות מחדש.

להורדת טופס אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר וורד בעברית >>>

מהו תאגיד?

תאגיד הוא ישות משפטית עצמאית המורכבת מאדם אחד או מספר אנשים שהחליטו להתאגד. לתאגיד ישנן זכויות וחובות משפטיות ללא קשר לאדם הפרטי השותף בתאגיד. ישנם מספר סוגי תאגידים שונים ולכל אחד מהם מטרות, וכן חוקים ותקנות שונים המסדירים את מעמדם המשפטי. לדוגמא: חברה, עמותה, שותפות, אגודה שיתופית.

מהי חתימה בשם תאגיד?

במידה ונדרשת חתימת התאגיד לצורך ביצוע פעולה משפטית כזו או אחרת, הנוטריון רשאי לאשר כי חתם בפניו מורשה חתימה בתאגיד. ראשית, על הנוטריון לבדוק שאכן קיים התאגיד המדובר והוא מוכר – ניתן לבדוק זאת על ידי קבלת "תעודת התאגדות חברה" שקיבל התאגיד ממשרד המשפטים. שנית, הנוטריון חייב לוודא באופן רשמי כי החותמים הינם מורשי חתימה בשם התאגיד, ולזהות אותם. יש להוציא מעורך הדין או מרואה החשבון אישור רשמי המעיד על כך שהמעוניינים לחתום הינם מורשי חתימה בשם התאגיד המדובר. על הנוטריון לצרף ראיה זו או עותק רשמי שלה לעותק האישור הנוטריוני המיועד להישאר אצלו.

באיזה טופס מדובר?

בהתאם לתקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, יש להשתמש בטופס המצורף בתוספת השנייה לחוק, טופס "אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר". הטופס כולל, בין בשאר, הצהרת הנוטריון כי זיהה את החותם, והצהרה כי הנוטריון שוכנע שהחותם מעוניין לחתום מרצונו החופשי בשם התאגיד ומבין את משמעות הפעולה. בנוסף, על הנוטריון לאשר בטופס כי נמצא אצלו מסמך המוכיח כי החותם הינו מורשה חתימה בתאגיד.

צורתו של המסמך הנוטריוני

כל נוטריון נדרש להחזיק חותמת לחץ עגולה ממתכת, בה מוטבעת המילה "נוטריון" בשלוש מתוך ארבע השפות הבאות: עברית, אנגלית, ערבית או צרפתית. ניתן להחזיק חותמת אחת בלבד בכל עת. שמו של הנוטריון צריך גם הוא להופיע בחותמת בעברית, ובשפה לועזית נוספת. במידה ומדובר בכמה מסמכים יחד, על הנוטריון לאגוד את המסמכים זה לזה בסרט אדום, ואל הסרט יש לחבר תו אדום עליו יטביע הנוטריון את חותמתו. במדינות העולם השונות ישנן צורות מגוונות למסמך הנוטריוני.

כמה זה עולה לנו?

התעריף של פעולות הנוטריון נקבע על ידי המדינה בהתאם למדד המחירים לצרכן, ומתעדכן בתחילת כל שנה. נכון לשנת 2022, מחיר אימות חתימה של אדם הינו – 169 ₪, ולכל אדם נוסף – 67 ₪. במידה והחתימה היא בשם תאגיד, אישור זה עולה 67 ₪ נוספים. במידה ונדרש העתק נוסף של אותו מסמך, ניתן לקבלו תמורת 67 ₪ נוספים. לנוטריון אין אפשרות לשנות את התעריף, לא להוזיל ולא לייקר. המחירים כוללים מע"מ.

נשמע קצת מסובך? אנו חברה המספקת שרותי חתימות נוטריון. במידה ואתם זקוקים לחתימה בשם תאגיד, פנו אלינו ונעזור לכם בצורה הטובה ביותר.

נוטריונים מומלצים לשירות זה
עוד שירותים נוטריונים
No data was found

תוכן עניינים